Stichting Archeologie West-Friesland

Het doel van Stichting Archeologie West-Friesland


De stichting zal zich uitsluitend bezig houden met activiteiten die zich op het grondgebied (land/water) van de zeven aangesloten gemeenten (Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec) bevinden en gemeenten in West-Friesland die zich eventueel later aansluiten.


De activiteiten zijn primair gericht op de archeologie en cultuurhistorie van het gebied.


Zowel zal aandacht gegeven worden aan de academische archeologie als de amateur-archeologen. Verbanden naar historie, historische geografie en bouwhistorie zijn evident.


De stichting is onafhankelijk van andere verbanden (AWN, Historische verenigingen, Westfries Genootschap, Archeologische bedrijven, Universiteiten, Gemeenten etc.).


De stichting zal pogen een ‘revolving-fund’ te vormen om zo pro-deo projecten te bekostigen uit projecten waar opbrengsten zijn te verwachten.


Doelen

De stichting streeft twee doelen na

A. het ondersteunen van de activiteiten van Archeologie West- Friesland en de georganiseerde amateur-archeologie in het realiseren van hun projecten. Dit zal erop neerkomen dat pro-deo projecten voor zover dit niet ambtelijk kan worden opgelost, met gelden geflankeerd kunnen worden.

B. Het ondersteunen van op de toekomst gerichte projecten en uitwerking van projecten uit het verleden.

Hiertoe zoekt de stichting sponsorgelden en besteedt deze doelgericht op een controleerbare wijze.

Kinderboek “Glop”


Tijdens Open Monumentendag, in september 2020, is het kinderboek Glop verschenen. Het is een boek met prachtige tekeningen van archeoloog Josje van Leeuwen. Zij laat zien hoe een stukje ondergronds en bovengronds Hoorn in de tijd veranderde.

Gegevens:

Koepoortsweg 102

1624 AH Hoorn

e-mail: info@stiawf.nl

RABO bank:

NL36 RABO 01485.72.561

RSIN: 822858897

Bestuursleden 2021:


- Michiel Bartels (voorzitter

- Peter Swart (secretaris)

- Carla Soonius (penningmeester)

- Jan Willem Loots

- Petra Tromp

- Linda Rinkel